Transparentnosť považujeme popri kvalitnom informovaní za druhý z troch základných predpokladov kvalitne spravovaného domu.
Často sa nám stávalo, že sme sa ako vlastníci bytov nedozvedeli vopred, že sa niečo v domoch, v ktorých sme bývali chystá urobiť! Nevedeli sme ani čo, ani ako a už vôbec nie s akými nákladmi. Toto považujeme za nepredstaviteľné! Sme presvedčení o tom, že ak má správca záujem vykonávať správu domu na požadovanej úrovni, v každom prípade bude svoje kroky konzultovať s vlastníkmi, bude ich informovať a rozhodne tieto kroky bude vykonávať až po ich odsúhlasení vlastníkmi. Každý vlastník má právo vedieť čo sa deje s jeho peniazmi, čo sa deje s jeho majetkom. Nikto nemôže vlastníka o tieto práva oberať.
Pre nás je práve preto transparentnosť jedným zo základných pilierov našej činnosti.