Spoločnosť TriKan s.r.o. začala pôsobiť v správe domov po takmer 5 ročnom období odborných príprav a odborného i technického vzdelávania. Nie, nie sme bývalým bytovým podnikom či družstvom. Nikto z nás predtým v oblasti správy domov nepôsobil. Boli sme len “obyčajní” vlastníci bytov, ktorí si začali pozorne všímať, čo sa v ich domoch deje… Aj laický pohľad totiž prezrádzal, že v poriadku to rozhodne byť nemôže.

Okrem iného sme potrebovali podrobne preštudovať a osvojiť si súvisiace zákony, najmä zákon č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Nevynechali sme jednotlivé novely zákona a ich dopad na reálny život v bytových domoch, dôvodové správy k jednotlivým novelám a v neposlednom rade ani tak prepotrebné komentáre k zákonom.

Bokom nemohlo zostať ani osvojenie si ekonomických pravidiel spojených so správou bytových domov. A na rad, samozrejme, prišli technické poznatky a informácie týkajúce sa obytných budov a ich rôznych zariadení, napr. zateplenie budov, opravy striech, výťahy a podmienky ich prevádzky, rekonštrukcie rozvodov, hydraulické vyregulovanie kúrenia a teplej úžitkovej vody, komunikačné systémy domu a pod.

Medzistupňom vývoja bola intenzívna účasť a pomoc pri zakladaní Asociácie vlastníkov bytov začiatkom roku 2013. S myšlienkami Asociácie sme sa veľmi rýchlo zžili, pretože Asociácii samotnej i našej spoločnosti ide o oprávnenú ochranu záujmov tak často klamaných a zavádzaných vlastníkov bytov. Vyjadrením ocenenia nášho prístupu k tejto problematike bolo zvolenie konateľa našej spoločnosti za prezidenta Asociácie.

Bratislava, jún 2014