Spoločnosť TriKan v rámci základného balíka služieb správy bytového domu dodáva služby v nasledujúcich oblastiach:

V prípade potreby a po schválení vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome poskytujeme i ďalšie služby. Ide o služby poskytované nad rámec základného balíka a ich rozsah ako aj poplatky za ich poskytnutie sú uvedené tu.