V právnej oblasti zabezpečuje spoločnosť TriKan v rámci základného balíka služieb správy bytového domu nasledujúce činnosti:

  • Uzatváranie nájomných zmlúv na prenájom spoločných častí a spoločných zariadení domu a to na základe rozhodnutia vlastníkov
  • Sledovanie a zabezpečovanie dodržiavania ustanovení uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom spoločných častí a spoločných zariadení domu
  • Pripravovanie podkladov pre úpravu existujúcich nájomných zmlúv
  • Základné právne poradenstvo pre orgány spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov