V zmysle § 8b ods. 2 písm. l) zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov zverejňujeme postup pri obstarávaní tovarov a služieb v rámci zabezpečovania prevádzky, údržby, opravy, rekonštrukcie a modernizácie a pri všetkých iných činnostiach spojených so správou domu.
Vstup na stránku domu je umožnený len pre vlastníkov v predmetnom bytovom dome.

Hradská 1, Bratislava

Hradská 1E, Bratislava

Hradská 7C, Bratislava – vybrané druhy správy na základe mandátnej zmluvy.

Hradská 7D, Bratislava

Hradská 7E, Bratislava – vybrané druhy správy na základe mandátnej zmluvy.

Hradská 7F, Bratislava – vybrané druhy správy na základe mandátnej zmluvy.

Hradská 7G, Bratislava – vybrané druhy správy na základe mandátnej zmluvy.

Hradská 7H, Bratislava

Kozmonautov 29, Martin – vybrané druhy správy na základe mandátnej zmluvy.

Račianska 11 a 13, Bratislava – vybrané druhy správy na základe mandátnej zmluvy.

Robotnícka 8 a 10, Bratislava