Nie náhodou sa tvrdí, že správne rozhodnutia môže urobiť len informovaný človek.
Sme si istí, že v prípade vlastníkov bytov táto stará pravda platí mnohonásobne.
Preto sa neustále zameriavame na rozširovanie možností informovania vlastníkov a dnes popri štandardných formách šírenia informácií používame všetky možnosti poskytované stále dostupnejším a rozšírenejším internetom.
Vlastníkom odovzdávame bezplatne k dispozícii diskusné fórum zriadené pre konkrétny dom, do ktorého majú vstup len zaregistrovaní vlastníci v tomto dome. Tí v ňom môžu diskutovať, predostierať návrhy, polemizovať s niektorým riešením, upozorňovať na problémy, nedostatky, informovať sa na podrobnosti zálohového predpisu ako i vyúčtovania atď.