Mnoho správcov sa pravidelne spolieha na fakt, že právne vedomie vlastníkov v bytových domoch je na žalostne nízkej úrovni. Na druhej strane vlastníci radi udržiavajú pri živote ničím nepodloženú predstavu, že správca je predsa za niečo platený, takže si nedovolí robiť to zle.
Prax ukazuje, že zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je pri správe bytového domu porušovaný úplne bežne. V kombinácii s nízkou vymožiteľnosťou práva na Slovensku, s vyťaženosťou súdou a napríklad aj so známym alarmujúcim stavom korupcie je toto všetko priam vražedný podklad na frontálny útok na peňaženky vlastníkov.
Dbáme o to, aby čo najširší okruh ľudí v dome poznal práva a povinnosti vlastníkov, aby sa dokázal orientovať v zákone č. 182/1993 a v neposlednom rade aj o to, aby sa každý vlastník mohol spoľahnúť na právnu čistotu pri správe bytového domu.