• 0903 216 475
  • trikan@trikan.sk
  • Štefánikova 23, Bratislava
 
 

Oznam o prevádzkovaní kancelárie

Vo vykonávaní činnosti správcu a mandatára pokračujeme bez prerušenia, vlastníkom sme k dispozícii na tel. č. 0903 216 475 alebo na elektronickej adrese trikan@trikan.sk.

Miroslav Kantner
konateľ
TriKan s.r.o.

TriKan s.r.o. - správa bytových domov

Nie sme bývalým bytovým podnikom či družstvom, nikto z nás pred začiatkom vykonávania našich aktivít (pred rokom 2009) v oblasti správy domov nepôsobil. Boli sme len "obyčajní" vlastníci bytov, ktorí si začali pozorne všímať, čo sa v ich domoch deje. Čím viac sme o tom vedeli, tým menej bolo možné nečinne "tolerovať" zavádzanie a klamanie vlastníkov bytov...

Postupne sme si osvojili všetky potrebné znalosti, pravidlá, zákony i zákonitosti. Neskôr sme pomáhali pri zakladaní Asociácie vlastníkov bytov, ktorej tak ako i našej spoločnosti ide o oprávnenú ochranu záujmov tak často klamaných a okrádaných vlastníkov bytov.

Úspešne sa angažujeme v pozícii správcu bytového domu ako i mandatára pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, pretože nám od začiatku ide o informovanosť vlastníkov, transparentnosť a zákonnosť. Vieme veľmi dobre, aké to je, byť klamaným vlastníkom bytu. V našej činnosti nám veľmi pomáhajú bohaté skúsenosti a prax z výkonu volených funkcií predsedu a členov rady spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

 
Transparentnosť

Transparentnosť považujeme popri kvalitnom informovaní za druhý z troch základných predpokladov kvalitne spravovaného domu. Často sa nám stávalo, že sme sa ako vlastníci bytov nedozvedeli vopred, že sa niečo v […]

 
Zákonnosť

Mnoho správcov sa pravidelne spolieha na fakt, že právne vedomie vlastníkov v bytových domoch je na žalostne nízkej úrovni. Na druhej strane vlastníci radi udržiavajú pri živote ničím nepodloženú predstavu, […]

 
Informovaní vlastníci

Nie náhodou sa tvrdí, že správne rozhodnutia môže urobiť len informovaný človek. Sme si istí, že v prípade vlastníkov bytov táto stará pravda platí mnohonásobne. Preto sa neustále zameriavame na […]